Meer technische toepassingen van Ostend net

Ook voor technische toepassingen is het gebruik van Ostend net sterk in opkomst. "Technisch" is weliswaar een breed begrip, maar Ostend net is dan ook breed inzetbaar.

een voorbeeld: een afvalverwerkingsbedrijf
Dagelijks worden tonnen afval aangeleverd, gesorteerd en verwerkt. Een gedeelte van dit afval is geschikt voor verwerking tot kompost. Deze kompost bestaat uit kleine deeltjes organisch materiaal en wordt op een buitenterrein opgeslagen in afwachting van transport en verdere verwerking. Deze terreinen dienen beschermd te worden tegen verwaaiing van het vuil. Gekozen werd voor een fijnmazig Ostend net; een afdoende stofkering voor een schone omgeving.

andere voorbeelden
Ostend net ingebouwd in een afscheiding tussen twee wegen voor anti-blindering.
Ostend net ingebouwd in de omheining van tennis-banen, voor windreductie, langer baangebruik per seizoen en minder onderhoud.
Ostend net ingebouwd in de binnen-boarding van ijsbanen.

maar ook

Ostend net ingebouwd in de afrastering (hekwerk), van particuliere- en bedrijfsterreinen.
Voorkomt inkijk, stof en wildzaad maar is wel representatief, eventueel met bedrukking.....